Többnyelvű fordító

Időjárás

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Új képzések

Szak­mai képzettséggel ren­delkezők részére 2 éves nap­pa­li, és es­ti ta­goza­ton is indítunk érettségi­re felkészítő osztályt!

Az érettségit adó képzés mel­lett idén is indítjuk nap­pa­li rend­szerű 1 éves ke­res­kedő képzésünket.

Bővebb in­formáció a képzések menüben, je­lent­kezési la­pok letöltése a link­re kat­tint­va!


 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Ked­ves Felvéte­lizők!

Íme az ide­ig­le­nes felvéte­li je­gyzék. Több eset­ben ja­vas­la­tot tettünk más kódra, va­gy kódcserére.

Ne fe­ledjék! Márci­us 17-18. között módosíthat­nak az is­kolák és a kódok sor­rendjén is, va­lamint új kódot is fel­ve­het­nek.

Az ide­ig­le­nes je­gyzék in­nen tölthető le.


 
Első félév vége

A félév 2014. ja­nuár 15-én én véget.

Ja­nuár 20. hétfő tanítás nélküli mun­ka­nap.
(Diákok­nak szünet, tanárok­nak osztály­ozó érte­kez­let.)

A félévi értesítők ki­osztására ja­nuár 21. és 24. között kerül sor.


 
Prága

Kirándulás Cse­hországba
2014. márci­us 15-17.

Részle­tek itt ol­va­shatók!


 
Mustár

Meg­je­lent is­ko­laújságunk 16. évfo­ly­amának 1. száma.

Ol­vasd el a címlap­ra kat­tint­va!

A régeb­bi számok a Diákélet/Is­ko­laújság menüpontból érhetők el.


 
Megjelent a Mustár következő száma

Meg­je­lent is­ko­laújságunk 16. évfo­ly­amának Karácso­nyi Külön száma.

Ol­vasd el a címlap­ra kat­tint­va!

A régeb­bi számok a Diákélet/Is­ko­laújság menüpontból érhetők el.


 
Felvételi információk

Ked­ves Felvéte­lizők!

A 22-es kódra (3 éves szakképzés, eladó) je­lent­kezőknek 2014. 03. 05-én 1430-tól szóbe­li felvéte­li el­beszélgetést tar­tunk.

Az érin­tettek levélben kap­nak értesítést!


 
Szalagtűző bál

2013. ja­nuár 17-án 16 órai kezdéssel az Erzsébet­li­geti Színházba várjuk végzős diákja­in­kat és vendége­iket.

1165 Bu­dapest, Hu­ny­advár ut­ca 43/b

Megközelítés: Az Örs vezér te­re metróvégállomástól in­duló HÉV Im­re ut­cai megállójánál, il­letve a 176E és a 276E autóbus­zok Hu­ny­advár ut­cai megállójánál.


 
BUÉK

Min­denki­nek KEL­LE­MES KARÁCSO­NYI ÜNNE­PEKET ÉS BOL­DOG ÚJ ESZ­TENDŐT kívánunk!


 
Luca-napi készülődés és vásár

Lu­ca na­pi karácso­nyváró délután 2013.de­cem­ber 13-án 14.30 és 18 között az is­kolában

A prog­ra­mokból:

 • Jégvarázs te­aház
 • Póker­parti
 • sport :) (Ping-pong és tol­las)
 • Ze­nebu­tik
 • Karácso­nyi dísz és ajándékok készítés
  • varrás
  • gyöngyözés
  • papírmun­ka
 • Méreg­ke­verés
 • Mézes süti készítés

Gy­ere, és érezd jól ma­gad!


 
Szász Focibajnokság

Elindult az egész tanéven át zajló is­ko­lai fo­cibaj­nokság! A részle­tek itt követ­hetők.


 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3